Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2020

3769 8afb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
8889 b7e9 500

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial viaelentarie elentarie
Sponsored post

June 07 2020

2642 c4ad 500
Reposted fromshibouk shibouk vialonelyjulia lonelyjulia
0636 c396 500
Reposted frommangoe mangoe viamemesjasz memesjasz
0468 307f 500
Pamiętam ten moment kiedy pierwszy raz zobaczyłam góry, i wtedy, i za każdym kolejnym razem wywołują we mnie te same emocje - zachwyt, dają dziwne uczucie wewnętrznego spokoju, tak jakby ciało mówiło "jesteśmy w domu". Nie wiem czy będzie mi dane zachwycać się nimi w tym roku, ale wiem jedno, kiedy w końcu je zobaczę poczuję znów to samo. Bo można w nie wracać, a za każdym razem czuć tę rozdzierającą radość i ronić łzę jak za pierwszym razem. 
Reposted frommaybeyou maybeyou viaSilentRule SilentRule

June 03 2020

Reposted fromshakeme shakeme viaSenyia Senyia

June 20 2020

3769 8afb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
8889 b7e9 500

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial viaelentarie elentarie

June 07 2020

2642 c4ad 500
Reposted fromshibouk shibouk vialonelyjulia lonelyjulia
0636 c396 500
Reposted frommangoe mangoe viamemesjasz memesjasz
0468 307f 500
Pamiętam ten moment kiedy pierwszy raz zobaczyłam góry, i wtedy, i za każdym kolejnym razem wywołują we mnie te same emocje - zachwyt, dają dziwne uczucie wewnętrznego spokoju, tak jakby ciało mówiło "jesteśmy w domu". Nie wiem czy będzie mi dane zachwycać się nimi w tym roku, ale wiem jedno, kiedy w końcu je zobaczę poczuję znów to samo. Bo można w nie wracać, a za każdym razem czuć tę rozdzierającą radość i ronić łzę jak za pierwszym razem. 
Reposted frommaybeyou maybeyou viaSilentRule SilentRule

June 20 2020

3769 8afb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
8889 b7e9 500

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial viaelentarie elentarie

June 07 2020

2642 c4ad 500
Reposted fromshibouk shibouk vialonelyjulia lonelyjulia
0636 c396 500
Reposted frommangoe mangoe viamemesjasz memesjasz

June 20 2020

3769 8afb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
8889 b7e9 500

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial viaelentarie elentarie

June 07 2020

2642 c4ad 500
Reposted fromshibouk shibouk vialonelyjulia lonelyjulia

June 20 2020

3769 8afb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutofmyhead outofmyhead
8889 b7e9 500

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...