Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 29 2020

6540 8618 500
Reposted fromZircon Zircon viatishka tishka
Sponsored post

February 27 2020

Just be a Lady They Said 
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viarudelubie rudelubie
1858 9957 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viapanpancerny panpancerny

February 24 2020

5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoxygenium oxygenium
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaoxygenium oxygenium

February 16 2020

5995 25bf 500
Reposted frommalice malice viaoxygenium oxygenium

February 13 2020

3256 eed3 500
Reposted fromanheros anheros viaki-adi ki-adi
Lekcja 8472716: zasługujesz na wszystko i należy ci się najpiękniejsze życie na świecie. Jesteś kobietą, w tym twoja siła.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera

January 28 2020

6757 5a09 500
Reposted frommangoe mangoe viafutureiscoming futureiscoming

January 21 2020

2531 b6c1 500
hmmm......... [taste the happy]
Reposted fromrubinek rubinek viapaulinac26 paulinac26
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaguerriera guerriera

January 19 2020

7670 6e11 500
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera

January 17 2020

9084 fe53 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...