Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2018

3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaxannabelle xannabelle

January 06 2018

Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaxannabelle xannabelle

December 24 2017

December 23 2017

5253 94cf
Reposted frompulperybka pulperybka viafelicka felicka

December 17 2017

Już nie będzie pierwszych randek. Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem. Nie będziesz już na studiach. Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady. Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu. Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach. Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka. Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatwice twice

December 02 2017

6972 ef6f 500
Reposted frommeem meem vialiczi liczi

November 22 2017

November 19 2017

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
2866 0f07
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix

November 12 2017

5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viaguerriera guerriera
6220 8630 500
Reposted frompulperybka pulperybka

October 29 2017

6065 1524 500
Reposted frombookstack bookstack viatobecontinued tobecontinued

October 20 2017

Eugene Michel, Fearless Award (best wedding pictures)
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viaoxygenium oxygenium

October 15 2017

3812 8205 500

mar-adentro:

“Polly Jean, I love you. I love the texture of your skin, the taste of your saliva, the softness of your ears. I love every inch and every part of your entire body. From your toes and the beautifully curved arches of your feet, to the exceptional shade and warmth of your dark hair. I need you in my life, I hope you need me too.”

- Nick Cave in letter to PJ Harvey

Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 13 2017

9423 d30d 500

hazardgear:

knittingproblems:

I need this on a shirt or something

YES.

Reposted fromnighters nighters viaTamahl Tamahl

October 08 2017

Reposted fromoski oski viabisia bisia
1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

September 28 2017

4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamartinif16 martinif16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl