Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viahepi hepi
2129 6c5c 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viakiks kiks

October 31 2018

5028 c560 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaaggape aggape

October 29 2018

October 24 2018

7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaguerriera guerriera

October 18 2018

Icefields Parkway, Banff, Alberta, Canada

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.

— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viascorpix scorpix

October 09 2018

Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaguerriera guerriera

October 08 2018

pięknie
rozmawia się całkiem nieźle
i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film
we mnie,
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszytko jest okej
— Dawid Podsiadlo - Nie Ma Fal
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viaoxygenium oxygenium
Chanel Couture 1992 / Sailor Pluto
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek vialiczi liczi

October 05 2018

2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viascorpix scorpix

October 03 2018

Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viaoxygenium oxygenium
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viaoxygenium oxygenium
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viaoxygenium oxygenium

October 01 2018

4296 08ed
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
2276 88af 500

September 28 2018

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaguerriera guerriera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl