Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
9602 a10e
Reposted fromSuzi Suzi viaHypothermia Hypothermia
7537 129c 500
Reposted frommakle makle viatwice twice

November 17 2019

Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viapsychoza psychoza

November 13 2019

2460 a5a2 500
Reposted fromteijakool teijakool viaarachnephobic arachnephobic
Planujemy. Wklepujemy z uporem maniaka daty w aplikacjach na telefonie. Próbujemy oszczędzać na minutach, ścinamy codziennie zakręty (...) Ludzie tylko tak mówią, że nie ma czasu. Czas jest zawsze – klucz to na co go poświęcasz. Jeśli na to, co sprawia ci przyjemność, interesuje cię, raduje twoje serce to możesz być pewny, że nie marnujesz nawet sekundy. A nawet jeśli marnowanie czasu daje ci radość to nie jest czas zmarnowany – tak mówił John Lennon, nie zmyślam! Po prostu weź swój czas w garść i zrób z nim co tylko zechcesz!
— @riseme / K. Bagieńska / halokasia.pl
Reposted fromriseme riseme viablocked blocked
8122 3d7e 500
Reposted fromnyaako nyaako viablocked blocked
1346 b07b 500
Reposted frompiehus piehus viamalamarcelka malamarcelka

November 10 2019

0391 0d6c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viascorpix scorpix

November 08 2019

Mont Saint-Michel, France.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viascorpix scorpix
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viascorpix scorpix

October 24 2019

Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaguerriera guerriera

October 18 2019

8231 6bd4 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaLoOuu LoOuu

October 15 2019

0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viaguerriera guerriera
Jest taka piękna.
Nie można się na nią napatrzeć.
Nie martwisz się, że jest bystrzejsza od ciebie, bo wiesz, że taka jest.
Jest zabawna, nigdy nie będąc wredną.
Kocham ją.
O Boże, tak ją kocham
Jestem takim szczęściarzem, że ją kocham (...)
I podoba mi się mój wybór.
Mam nadzieję, że ona jest zadowolona ze swojego.
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaguerriera guerriera
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło
Reposted fromcalyzezlota calyzezlota viaguerriera guerriera
Jacusiu! Czy jak tam Ci było
z tego wszystkiego przybrałam trzy kilo
I przekaż kolegom serdecznie:
już się nie bawię w miłość.
— domowe melodie
Reposted fromLoOuu LoOuu viaguerriera guerriera

October 09 2019

4874 fc4d
Reposted fromdontbemad dontbemad viaguerriera guerriera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl