Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 15 2018

7596 ec8d

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaxannabelle xannabelle

July 13 2018

Yosemite National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoxygenium oxygenium

July 10 2018

9675 4138 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasorata sorata

July 07 2018

#nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaguerriera guerriera

jpjordaanphoto: In Bolivia they [llamas] are not found in the wild like they’re Vicuña cousins, they are only domesticated, much like cows in other parts of the world

4594 040a 500
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
2840 d215 500
Reposted fromlukster lukster viaguerriera guerriera

July 03 2018

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajakubzulczyk jakubzulczyk
2064 05f2
Reposted fromdaelmo daelmo viavaira vaira

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viaoxygenium oxygenium

July 02 2018

Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadis nadis
- Zazwyczaj otwierasz książkę w przypadkowym miejscu i oceniasz ją po fragmencie, na który trafiłeś? 
- Nie.
- Wiec nie oceniaj mojego życia po momencie, w którym się w nim znalazłeś.
— Remigiusz Mróz - "Zerwa"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamamzawieszke mamzawieszke
Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromciarka ciarka viatwice twice

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viaoxygenium oxygenium

June 25 2018

Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
4447 6123 500

June 23 2018

9834 4e96 500
1580 8421
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl