Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

April 20 2017

Reposted fromtwice twice viarealityisabitch realityisabitch
Traveling is like flirting with life. It’s like saying, ‘I would stay and love you, but I have to go.’
— Lisa St Aubin de Terán (via valsedamelie)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaguerriera guerriera

April 18 2017

1020 1cd3 500
Reposted fromzoou zoou viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 12 2017

April 10 2017

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viadesperateee desperateee

April 06 2017

Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

April 03 2017

Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frombadgirl badgirl viaguerriera guerriera

March 24 2017

4636 0c4e 500
Reposted fromkelu kelu viascorpix scorpix

March 22 2017

speed
Reposted fromDeva Deva viaxannabelle xannabelle
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaxannabelle xannabelle

March 07 2017

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viayouaresonaive youaresonaive

March 06 2017

1140 70e7
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viascorpix scorpix
1802 0069
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasorata sorata
Reposted fromzielono zielono viamartinif16 martinif16

February 28 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl